svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2011/2012

Triedny profesor: Ing. Katarína Sekáčová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Daniel Blažíček
2. Jaroslav Duraj
3. Dominik Ferik
4. Michal Hollý
5. Emil Hovanet
6. Tomáš Komorowski
7. Peter Kováčik
8. Filip Kubej
9. Jakub Lapin
10. Filip Lopatka
11. Matej Müller
12. Tomáš Novák
13. Ivan Okruhlica
14. Norbert Palsovics
15. Peter Pavlík
16. Ján Pojezdala
17. Tomáš Prachár
18. Martin Vilem
19. Peter Zríny