Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. D

Školský rok: 2011/2012

Triedny profesor: Mgr. Jana Justová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. David Abrhan
2. Tomáš Alexy
3. Tomáš Bartek
4. Filip Beňo
5. Michal Dobai
6. Lukáš Doubravský
7. Adrián Dudák
8. Daniel Ďurkovič
9. Michal Fodor
10. Martin Gálik
11. Dávid Chudý
12. Peter Janata
13. Tomáš Klimko
14. Filip Krist
15. Branislav Kruzslík
16. Peter Lászlo
17. Mário Lipčík
18. Gabriel Lukovics
19. Peter Maduda
20. Dominik Navara
21. Miroslav Novák
22. Helmut Posch
23. Ivan Sládek
24. Vladimír Šimčák
25. Martin Tkáčik
26. Michal Uherský
27. Martin Vacula
28. Michal Žiak

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk