svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2012/2013

Triedny profesor: Mgr. Ing. Alexandra Vojteková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Marek Balogh
2. Jozef Benč
3. Lukáš Benko
4. Martin Bokša
5. Erik Edmár
6. Milan Falťan
7. Tomáš Chalász
8. Marek Janás
9. Igor Koiš
10. Jakub Kracina
11. Martin Krajči
12. Martin Rarogiewicz
13. Stanislav Repík
14. Patrik Ruman
15. Stanislav Sloboda
16. Jakub Soviš
17. Adam Szabó
18. Imrich Zsemlye