svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 2012/2013

Triedny profesor: Mgr. Zuzana Bartošová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. David Bartoníček
2. Jakub Chovanec
3. Karol Chovanec
4. Ladislav Jakab
5. Tomáš Klásek
6. Samuel Koterec
7. Jozef Kubička
8. Tomáš Lednár
9. Peter Magát
10. František Mikuš
11. Juraj Pevný
12. Lukáš Raab
13. Andrej Skovajsa
14. Karol Špergl
15. Filip Štefánik
16. Marián Švorc
17. Peter Takáč
18. Matej Valent
19. Lukáš Valentovič
20. Mário Večera