svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 2012/2013

Triedny profesor: Mgr. Oľga Danielová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. David Bohún
2. Marcel Buttko
3. Richard Fűhrich
4. Alexander Fuksa
5. Lukáš Jánoš
6. Marco Klokner
7. Daniel Knébl
8. Jakub Kopas
9. Patrik Májek
10. Marek Maszay
11. Samuel Oravec
12. Lukáš Prosňák
13. Lukáš Šamšon
14. Jaroslav Šebok
15. Marek Štetiar
16. Jakub Trubač
17. Jakub Tuš
18. Oliver Uhrinec