Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2013/2014

Triedny profesor: Mgr. Milena Gondová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Michal Bauko
2. Roman Brodanský
3. Radovan Džurný
4. Daniel Izakovič
5. Erik Király
6. Ján Kucan
7. Martin Laborecký
8. Michal Lipák
9. Tomáš Mészáros
10. Viktor Molnár
11. Michal Mračna
12. Ádám Nagy
13. Peter Palčo
14. Jakub Salaj
15. Daniel Sásik
16. Pavol Ťarcha

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk