svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 2013/2014

Triedny profesor: Mgr. Jana Volková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Andrej Blažíček
2. Dominik Čepka
3. Tomáš Doubek
4. Adam Farenzena
5. Roman Halinkovič
6. Vladimír Hubinský
7. Denis Ivančo
8. Ondrej Kimlička
9. Michal Kralovič
10. Lukáš Križan
11. Marek Madarász
12. Martin Mihalovič
13. Denis Molnár
14. Jakub Mravík
15. Martin Slinták
16. Stanislav Stančík
17. Ladislav Szeiff
18. Jaroslav Štefanec
19. Marek Vozár