Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2014/2015

Triedny profesor: Ing. Iveta Kozakovičová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Andrej Barlok
2. Martin Borovský
3. Peter Buchal
4. Jakub Byšický
5. Michal Dubovský
6. Adam Erdélyi
7. Filip Goláň
8. Tomáš Hanečák
9. Štefan Hošek
10. René Janský
11. Filip Kompaník
12. Miroslav Kujan
13. Mattia Lavorato Daniel
14. Jaroslav Macák
15. Samuel Martinec
16. David Pištelák
17. Robert Poláček
18. Richard Ravasz
19. Stanislav Schlimbach
20. Pavel Slovak
21. Adam Suchý
22. Daniel Ščepán
23. Aurel Škoda
24. Samuel Tomka
25. Lukáš Velschmidt
26. Martin Vrška

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk