Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 2014/2015

Triedny profesor: Ing. Anna Csóková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Martin Beleš
2. Adam Boškovič
3. Juraj Funka
4. Tibor Galko
5. Matúš Gewissler
6. Matúš Halo
7. Lucien Haraslín
8. Branislav Horváth
9. Jakub Hurbanič
10. Oliver Krajčovič
11. Filip Kružic
12. Peter Lackovich
13. Patrik Ľach
14. Jakub Lazar
15. Lukáš Májek
16. Martin Majtán
17. Lukáš Martanovič
18. Ján Nesnadný
19. Juraj Račkay
20. Martin Rigáň
21. Peter Spusta
22. Pavol Spusta
23. Imrich Szabó
24. Adam Ščepán
25. Sebastian Škulányik
26. Martin Šrámek
27. Jaroslav Teker
28. Pavol Udič
29. Patrik Valent
30. Šimon Valkovič
31. Martin Vankó

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk