svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2. dA

Školský rok: 2014/2015

Triedny profesor: Ing. Želmíra Vyskočilová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Henrik Becz
2. Martin Caban
3. Vladimír Kytka
4. Ľuboš Lukáč
5. Juliana Michaláčová
6. Igor Oškvarek
7. Tomáš Šebeš
8. Matej Švec
9. Marcel Wilsch