Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3AkdO

Školský rok: 1970/71

Triedny profesor: Ing. Jana Korytárová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Peter Baláž
2. Karol Bergmann
3. Ján Fabian
4. Svetozár Holeček
5. Juraj Holla
6. Peter Christov
7. Rudolf Javorček
8. Pavol Kárik
9. štefan Klučka
10. Viliam Kováčik
11. Viera Lechnerová
12. štefan Mód
13. Tibor Opálek
14. Jozef Pavlík
15. Ivan Plašienka
16. František Slovák
17. Erika Važanová
18. Stanislav Voda
19. Magdaléna Vodná
20. Ferdinand Wollner
21. Jaroslav Zrubec

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk