Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4dO1

Školský rok: 1970/71

Triedny profesor: Ing. Jana Korytárová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ján Adame
2. Peter Barus
3. Peter Hazáček
4. Alexander Hečár
5. Jozef Humanič
6. Karol Klokner
7. Margita Kocú
8. Ivan Kopec
9. Pavol Oraškovič
10. Alojz Puškáč
11. Viola Silárová
12. Peter Spáč
13. Ján Sugar
14. Ján Špirk
15. Ondrej Štermenský
16. Vladimír Takáč
17. Rudolf Talajka
18. Miroslav Vanek

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk