Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 2015/2016

Triedny profesor: Ing. Asena Benetinová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Lukáš Balážik
2. Patrik Benč
3. Martin Čačík
4. Patrik Gombár
5. Patrik Horváth
6. Tomáš Hošek
7. Milan Jeluš
8. Ondrej Jurák
9. Ivan Kenický
10. Patrik Kulacs
11. Patrik Martanovič
12. Juraj Maticsek
13. Andrej Mokoš
14. Jakub Otruba
15. Martin Rakovický
16. Michael Sofka
17. Patrik Suchovský
18. Ján Szászi
19. Jakub Širjov
20. Viktor Škultéty
21. Michal Šmýkala
22. Matúš Vojáček
23. Jakub Zárecký
24. Tomáš Zbořil
25. Matej Zverko

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk