Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2016/2017

Triedny profesor: Ing. Ružena Ďuržová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Tomáš Cabadaj
2. Adrián Dúbravec
3. Richard Grieš
4. Ivan Hlásnik
5. Jakub Holeš
6. Mário Hoz
7. Lukáš Chrupka
8. Lukáš Krištof Pečuch
9. Radovan Kuka
10. Ján Mach
11. Nicolas Mihalík
12. Ondrej Németh
13. Lukáš Novosedlík
14. Valentín Paulovič
15. František Peško
16. Marek Rodák
17. Jozef Stančík
18. Martin Sulčan
19. Michal Špaček
20. Šimon Štofanik
21. Oto Železňák

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk