Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 2016/2017

Triedny profesor: Mgr. Ing. Alexandra Vojteková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Tibor Babarcai
2. Daniel Bago
3. Marian Čulen
4. Viktor Gašparík
5. Marek Hajník
6. Martin Hataš
7. Viktor Hilmer
8. Daniel Hudák
9. Marek Hutta
10. Adam Kuklovský
11. Lukáš Lipovský
12. Branislav Malo
13. Miroslav Obranec
14. Jakub Parák
15. Lukáš Patrnčiak
16. Matej Repka
17. Marek Rieger
18. Martin Sečkár
19. Martin Sprušanský
20. Timotej Šebeň
21. Martin Šereš
22. Filip Škultéty
23. Peter Števík
24. Patrik Štuk
25. Viktor Zonyga

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk