Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. D

Školský rok: 2016/2017

Triedny profesor: Mgr. Milena Gondová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Jakub Anner
2. Adam Bača
3. Matúš Bedrich
4. Martin Beňa
5. Lukáš Boďa
6. Denis Demo
7. Ivan Dubnický
8. Marek Durgala
9. Miroslav Findl
10. Ján Ifka
11. Ján Író
12. Patrik Janák
13. Jakub Lukáč
14. Roman Macko
15. Lukáš Martanovič
16. Róbert Masaryk
17. František Mitický
18. Marek Návojský
19. Adam Nemček
20. Tomáš Novák
21. Patrik Pavelka
22. Richard Schieber
23. Michal Šaroch
24. Richard Školek
25. Jaroslav Tasáry
26. Zoltán Varga

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk