svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4O2

Školský rok: 2017/2018

Triedny profesor: Ing. Jana Pašková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Martin Bartošik
2. Kristián Baťuk
3. Tomáš Fister
4. Andrej Gyalog
5. Tomáš Harsányi
6. Adam Hopocký
7. Kristián Marso
8. Marek Mikula
9. Peter Paluga
10. Marek Pavlík
11. Patrik Pláštik
12. Dominik Sabo
13. René Tikl
14. Dominik Troják
15. Michael Viczay
16. Marko Vlček
17. Viktor Vobrátil