Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4M2

Školský rok: 1971/72

Triedny profesor: Ing. Lubor Kianička

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Pavel Bernadovič
2. Vojtech Bokor
3. Jaroslav Bučko
4. Rastislav čistý
5. Judita Feketeová
6. Zdenek Foldeši
7. Ján Gáll
8. Miroslav Gavenčiak
9. Bohumil Halčák
10. Pavel Hlaváč
11. Štefan Holeša
12. Štefan Horváth
13. Štefan Hrehorovský
14. Ján Chúpek
15. Alexander Karnet
16. Jozef Kenyeres
17. Viliam Kocún
18. Daniel Kovarík
19. Mária Kralovičová
20. Eva Kučerová
21. Jozef Kyselica
22. Vojtech Labuda
23. Eduard Mihály
24. Milan Ozábal
25. Dušan Paško
26. Pavel Petrík
27. Peter Poljovka
28. Ján Polonec
29. Jaroslav Rácek
30. Ivan Rázga
31. Peter Sasinek
32. Miroslav Šubr
33. Jaroslav Švehla
34. Alojz Turinič
35. Milan Urminský
36. Ida Záhorská

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk