Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4O2

Školský rok: 1971/72

Triedny profesor: Ing. Jana Korytárová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Derider Baľa
2. Karol Bartók
3. Otto Buzinkay
4. Ján Daniš
5. Miroslav Daruhelik
6. Ernest Domsitz
7. Ľuboš Fajber
8. Pavel Harmik
9. Dušan Homér
10. Ivan Chuťka
11. Jozerf Kohút
12. Marian Majerčák
13. Štefan Mužík
14. Gabriel Nagz
15. Štefan Neipl
16. Augustín Novák
17. Ľuboš Plevka
18. Jozef Podolský
19. Milan Pomekáč
20. Jozef Reichstadter
21. Pavel Rovič
22. Silvester Slezák
23. Elena Spišáková
24. František Šebeňa
25. Štefan Šermák
26. Ivan Tiňo
27. Rastislav Umysa
28. Vladimír Varadín
29. Marian Vavrek
30. Ján Vlček
31. Viera Zatkaliková
32. Ján Zelezník

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk