Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4O

Školský rok: 1972/73

Triedny profesor: PhDr. Alena Ondušová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Marián Adam
2. Ján Benkei
3. Vladimír Burdan
4. Milan Cisár
5. Oto Čermák
6. Dušan Dragúň
7. Jaroslav Ďuríček
8. Jozef Fehér
9. František Fuchs
10. Ján Gróf
11. Alena Havranová
12. Emil Homza
13. Jaroslav Chromý
14. Vladimír Jediný
15. Pavel Kollarovič
16. Milan Kopča
17. Ján Lauro
18. Ľubomír Lešťák
19. Jozef Lukačka
20. Igor Macháč
21. Vladimíra Májeková
22. Jaroslav Malina
23. Miroslav Mázik
24. Miroslav Melna
25. Teodor Mitas
26. Ľudovít Opálený
27. Dagmar Papayová
28. Ernest Plško
29. Július Pomozi
30. Ján Satin
31. Karol Slančík
32. Ľubomír Švec
33. Peter Tibenský
34. Vladimír Uličný
35. Miloš Vacula
36. Ján Vadovič
37. Vladislav Valášek
38. Štefan Vanek
39. Igor Vojtek

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk