svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4AkdO

Školský rok: 1972/73

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Anton Šišovský
2. Jozef Štefák
3. Dušan Štefanovič