Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5dO1

Školský rok: 1973/74

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. František Augustinič
2. Pavol Falúk
3. Mária Fišerová
4. Jozef Hatec
5. Juraj Hetzl
6. Helena Hojžišová
7. Miroslav Horváth
8. Štefan Kriot
9. Jozef Kučera
10. Viktor Kvapil
11. Anton Orichel
12. Peter Polák
13. Marián Rašľa
14. Vít Sedlák
15. Juraj Strechaj
16. Štefan Szász
17. Emil Škarbala
18. Vladimír Škuta
19. Tibor Šmigelský
20. Karol Vadász

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk