svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5dO2

Školský rok: 1973/74

Triedny profesor: Mgr. Želmíra Vrchovinová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Marián Bezák
2. Ján Borza
3. Štefan Ďuriač
4. Pavol Heriban
5. Zdeno Jamrich
6. Alexander Juríček
7. Jozef Kataš
8. Šťefan Kollár
9. Milan Krňa
10. Jozef MÂkvy
11. Ján Maruška
12. František Michalík
13. Miroslav Pátek
14. Ivan Pavliš
15. Kamil Pilárik
16. Vladimír Pokorný
17. Miroslav Rác
18. Anton Remiš
19. Peter Rezáč
20. Jozef Riška
21. Tibor Varga
22. Ján Vidovič