Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4O

Školský rok: 1974/75

Triedny profesor: PaedDr. Milan Kontroš

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Alexander Baluch
2. Viliam Bédi
3. František Dobrovodský
4. Štefan Duliak
5. Stanislav Fekete
6. Zoltán Feldmár
7. Mária Gavenčiaková
8. Róbert Haas
9. Ondrej Henžel
10. Anton Hudek
11. Július Ivan
12. Július Ivan
13. Alojz Jančo
14. Vladimír Kapusta
15. Miroslav Kišš
16. Miroslav Lisický
17. Bohuslav Lištiak
18. Ľudovít Lučenič
19. Magdaléna Mezianová
20. Ľuboš Minárik
21. Zuzana Mitterpachová
22. Jozef Ondriska
23. Jozef Orel
24. Milan Orlický
25. Alojz Pašš
26. Ľubomír Petrakovič
27. Jana Rybárová
28. Pavol Schultz
29. Karol Sloboda
30. Oľga Sobolíková
31. Miroslav Šipka
32. Ľubomír Štiglic
33. Beata Švecová
34. Milan Vanek
35. Štefan Vrškový
36. Ondrej Žaludný

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk