Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4dO1

Školský rok: 1974/75

Triedny profesor: Ing. Viola Kolárová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Jozef Bakva
2. Marián Bašmanský
3. Milan Benkovský
4. Silvester Blažo
5. Pavol Cifra
6. Vladimír Červienka
7. František Dotrovič
8. Jaroslav Grič
9. Anna Husáková
10. Jozef Kanyicska
11. Ivan Kartík
12. Jozef Kosták
13. Július Litavský
14. Marián Machálik
15. Augustín Mesíček
16. Ján Mikláš
17. Ladislav Mikula
18. František Nornlák
19. Stanislav Pajbazh
20. Peter Rakovický
21. Jaromír Sasák
22. Jozef Vook
23. Eduard Ždímal

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk