svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4dO2

Školský rok: 1974/75

Triedny profesor: Ing. Viola Kolárová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Florián Csulák
2. Jozef Deák
3. Igor Holéci
4. Jozef Horáčik
5. Jozef Kaman
6. Miroslav Kliment
7. Miroslav Lanča
8. Vladimír Málek
9. Jozef Novota
10. Jozef Ondráš
11. Elena Petrovská
12. Rudolf Sirota
13. Pavol Sloboda
14. Jozef Šajdík
15. Juraj Šiandor
16. Tamara Valdová
17. Ľudmila Valovičová
18. Pavol Zeman