svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Škola Aktivity SPŠE Adlerácky kapacitor

Adlerácky kapacitor


Zoznámte sa :

 • Adlerácky Kapacitor je súťaž medzi triedami v 3 oblastiach : Vzdelanie, kultúra a šport
 • Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak a trieda.
 • V súťaži sa získavajú body za jednotlivé oblasti.
 • Trieda, ktorá získa najviac bodov na konci školského roka získa : putovnú trofej „Adlerácky Kapacitor“ a 3 dni voľna na nasledujúci školský rok.
 • Trieda, ktorá skončí na 2. mieste získa 2 dni voľna na nasledujúci školský rok.
  Trieda na 3. mieste získa 1 deň voľna na nasledujúci školský rok.
 • Počas školského rokamôže každý žiak získať ďalšie voľné dni  za to, že nemá ani jednu napomienku alebo 5-ku na konci klasifikačného obdobia (na štvrťroku, polroku, trištvrte roku). Získa 1 deň voľna za každé obdobie.
 • Žiaci, ktorí majú napomienky a 5-ky majú povinný doučovací deň. Po týždni vykonajú opravné písomky z predmetov, v ktorých neprospievali.

Zapojiť sa oplatí !

Zmysel súťaže :

 • Podporiť väčší záujem o dianie v škole.
 • Zvýšiť aktivitu a motiváciu všetkých žiakov.
 • Dať každému žiakovi šancu vyniknúť v oblasti, v ktorej má lepšie schopnosti, a ktorá ho baví – šport, kultúra, vzdelanie.
 • Rozvíjať prirodzenú spoluprácu v triedach a zdravú súťaživosť medzi triedami.
 • Viac sa v triedach podporovať a povzbudzovať k lepším výkonom.
 • Odlíšiť motivovaných od nemotivovaných – odmeniť tých, ktorí na sebe viac pracujú a upozorniť tých, ktorí sa  práci na sebe vyhýbajú, že „Bez práce nie sú koláče.“
 • Vytvárať pozitívnu atmosféru školy a dobrý pocit zo seba.
 • Založiť tradíciu súťaže, ktorá môže pomôcť všetkým!

Naplnenie Adleráckeho kapacitora

Priebežné výsledky