Aktivity SPŠE


10.10.2017

Kurz ochrany života a zdravia 2017 pre 2. a 3. ročník sme prežili takto:

1. deň - 2. ročník : prechod cez chránenú krajinnú oblasť Devínska Kobyla

2. deň - 3. ročník : strelnica - Športovo strelecký klub SAV

3. deň - 3. ročník : Hasičský a záchranný útvar Dúbravka

Foto 1 Foto 2


28.09.2017 - 29.09.2017

Vedecká konferencia - História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

V dňoch 27. – 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku. Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Záštitu nad vedeckou konferenciou prevzali prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pán Miloš Oravec a primátorka mesta Banská Štiavnica pani Nadežda Babiaková.

Poslaním vedeckej konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku bolo ukázať verejnosti a mladým ľuďom reálne a významné postavenie elektrotechniky vo výrobnej a konštruktérskej praxi a v spotrebnej sfére v nadväznosti na bohatú minulosť elektrotechniky na Slovensku, poukázať na perspektívu pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom konferencie bola aj propagácia elektrotechniky a posilnenie záujmu mladej generácie o štúdium elektrotechniky na stredných odborných a vysokých školách.

Študenti stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl elektrotechnických v rámci vlastnej sekcie predstavili výsledky svojej tvorivej činnosti a projekty, medzi ktoré patrili NAO robot, Laminárna fontána, Cezbariérová detekcia pohybu, Záchranné vozidlo, Solárny dom bez elektrickej prípojky, Kamerový stabilizátor, Inteligentná inštalácia s PLC, Informačný mobiliár, Fúzny reaktor, Meranie na zdroji napätia, EGGBOT – vajíčko maľovač, Automatizovaný e-shop, Kompenzátor účinníka a ďalšie projekty, ktoré vyvinuli a zostrojili študenti pod vedením svojich učiteľov a majstrov odborného výcviku.

 

Robot

 

Foto

 16.09.2017

Vedecký veľtrh 2017

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do druhého ročníka Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave, ktorý sa konal 14.9.2017 pod záštitou Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Prezentáciu školy nájdete vo fotoalbume.

 

Vedecký veľtrh

Baner


 


15.09.2017

Adlerácka kvapka krvi

 

14.09.2017

Druháci na prednáške „Škodia nám mobilné telefóny?“ Začiatkom septembra sme sa s našimi študentmi tried druhého ročníka zúčastnili na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského prednášky doc. Františka Kundracika na tému „Škodia nám mobilné telefóny?“. V prednáške sme sa dozvedeli, aké sú hlavné účinky mikrovlnového žiarenia, či si pri telefonovaní prehrievame lokálne mozog, či je možné uvariť mobilom vajíčko, prípadne pukance, a prečo sa v novinách objavujú pravidelne rozporuplné informácie o škodlivosti/neškodnosti mobilných telefónov. a tiež prečo nám na to vedci nedali zatiaľ jednoznačnú odpoveď.

Prednáška


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk