svk eng
Logo IES

platné od 1. 10. 2014 cez 8. vyučovaciu hodinu
Ing. Anna Bakošová utorok
RNDr. Zuzana Bakošová utorok
Ing. Tibor Ballay pondelok
Mgr. Zuzana Bartošová utorok
Ing. Asena Benetinová štvrtok
Ing. Miroslav Brandis pondelok
Ing. Martin Butkovský streda
Ing. Anna Csóková streda
Ing. Katarína Čierna utorok
Ing. František Čirka štvrtok
Mgr. Oľga Danielová utorok
Ing. Ružena Ďuržová utorok
Mgr. Jana Galbová utorok
Mgr. Milena Gondová pondelok
Ing. Miroslav Hajach utorok
Ing. Marian Jáni pondelok
Mgr. jana Justová pondelok
Paed.Dr. Iveta Kipsová utorok
Ing. Iveta Kozakovičová utorok
Ing. Mária Kudjáková streda
Ing. Soňa Labajová štvrtok
Mgr. Oľga Ludvíková utorok
Ing. Michal Mančík piatok
Mgr. Daša Melichárková utorok
Paed.Dr. Juraj Munka utorok
Mgr. Lucia Palšová utorok
Ing. Jana Pášková pondelok
Ing. Michal Rúfus streda
Ing. Katarína Sekáčová streda
Mgr. Folep Tallo streda
Ing. Milan Tomášek streda
Mgr. Zuzana Tomšíková streda
Ing. Viera Uherková pondelok
Ing. Eva Vicenová streda
Ing.Mgr. Alexandra Vojteková pondelok
Mgr. Jana Volková utorok
Mgr. Želmíra Vrchovinová utorok
Ing. Želmíra Vyskočilová štvrtok