svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Uchádzači Kritéria prijatia

Kritéria prijatia

Zoznam kritérii prijatia na SPŠE K. Adlera 5: