News


18.10.2019 - Štvorlístok

Adlerka

Milí deviataci, ak sa pripravujete na prijímacie skúšky na našu školu a zároveň máte záujem vyskúšať si prácu v našich dielňach, pozývame Vás ...


09.10.2019 - LR v NR

Adlerka

Tím AdlerMotors sa 16.10. 2019 zúčastnil národného preteku LAND ROVER 4x4 IN SCHOOLS v Nitre. Preteky organizoval JA Slovensko n.o. a uskutočnili v areáli Jaguar ...


26.09.2019 - Kvapka 9

Adlerka

Darovanie krvi pre tých, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú sa u nás stalo tradíciou už od roku 2017. Tak ako po minulé roky,...


20.09.2019 - Návšteva na FEI

Adlerka

V pondelok 9. septembra 2019 sa študenti tried štvrtého ročníka zúčastnili na exkurzii na Fakulte elektrotechniky a ...


20.09.2019 - Návšteva na FMFI

Adlerka

V utorok 10. septembra 2019 sme sa so študentami tried druhého ročníka zúčastnili zaujímavej popularizačnej prednášky konanej na ...


10.09.2019 - Dofe

Adlerka


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk