News


21.02.2020 - Príspevok 2% na Združenie Adlerka

Adlerka

Aj vďaka Vám pomáhame našej škole rásť a napredovať. Prispejte 2% na Združenie Adlerka


14.02.2020 - Deň otvorených dverí 2020

Adlerka

Deň otvorených dverí 2020 - 05.03.2020


13.02.2020 - Úspech našich študentov

Adlerka

Dňa 13.2.2020 sa na pôde Strojníckej fakulty STU uskutočnilo finále Strojníckej olympiády. A keďže sa naši žiaci zaujímajú o programovanie, modelovanie


05.02.2020 - Adlerácka kvapka krvi

Adlerka

Darovanie krvi pre tých, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú sa u nás stalo tradíciou už od roku 2017.


14.01.2020 - Kroniky

Adlerka

určite ste zaregistrovali, že naša škola sa tento šk.rok zapojila do programu Erasmus+


10.01.2020 - žihadielko

Adlerka

pomôžme našej mestskej časti zabojovať o detské ihrisko


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk