Informačný leták s prehľadom študijných odborov a zameraní vrátane bilingválneho štúdia


News


05.03.2021 - Dištančné vyučovanie

Adlerka

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu pokračuje až do odvolania vyučovanie dištančnou formou.


08.02.2021 - Prijímacie konanie - kritéria

Adlerka

Vážení uchádzači o štúdium, zverejňujeme kritéria na štúdium...


27.12.2020 - Naša škola na 5.mieste

Adlerka

Naša škola sa umiestnila na 5.mieste zo všetkých odborných škôl


21.12.2020 - Propagačné video Adlerka

Adlerka

Touto cestou by sme Vám radi odpezentovali propagačné video


17.11.2020 - Bilingválne technické lýceum

Adlerka

Bilingválne technické lýceum


02.09.2020 - Správne nastavenie mysle

Adlerka

Vedenie školy pozvalo svetovo uznávaného mentálneho kouča Daga Paloviča – bývalého moderátora, pokrového hráča a súčasného lektora a zakladateľa OZ Otvor oči


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk