Informačný leták s prehľadom študijných odborov a zameraní vrátane bilingválneho štúdia


News


10.09.2021 - Prednáška pre žiakov na FEI STU

Adlerka

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU pozvala všetkých našich prvákov


20.04.2020 - Kroniky Erasmus+

Adlerka

určite ste zaregistrovali, že naša škola sa tento šk.rok zapojila do programu Erasmus+


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk