Informačný leták s prehľadom študijných odborov a zameraní vrátane bilingválneho štúdia


News


17.11.2020 - Bilingválne technické lýceum

Adlerka

Bilingválne technické lýceum


16.11.2020 - Multifunkčné ihriská a prenájom telocviční

Adlerka

Opatrenia v súvislosti COVID-19


05.10.2020 - Multifunkčné ihriská a prenájom telocviční

Adlerka

Otvorenie multifunkčných ihrísk od 5.10.2020


02.09.2020 - Správne nastavenie mysle

Adlerka

Vedenie školy pozvalo svetovo uznávaného mentálneho kouča Daga Paloviča – bývalého moderátora, pokrového hráča a súčasného lektora a zakladateľa OZ Otvor oči


20.04.2020 - Kroniky Erasmus+

Adlerka

určite ste zaregistrovali, že naša škola sa tento šk.rok zapojila do programu Erasmus+


05.12.2019 - Zenit

Adlerka

Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike.


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk