News


01.04.2020 - Voľné pracovné pozície

Adlerka

Aktuálne voľné pracovné pozície


26.03.2020 - Kritéria prijímacích skúšok

Adlerka

Od 01.04.2020 sú platné kritéria prijímacích skúšok


24.03.2020 - Nové usmernenie MŠVVaŠ SR

Adlerka

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia


23.03.2020 - Štvorlístok

Adlerka

nakoľko v momentálnej situácii nedokážeme na Štvorlístku zabezpečiť náhradný termín


21.02.2020 - Príspevok 2% na Združenie Adlerka

Adlerka

Aj vďaka Vám pomáhame našej škole rásť a napredovať. Prispejte 2% na Združenie Adlerka


13.02.2020 - Úspech našich študentov

Adlerka

Dňa 13.2.2020 sa na pôde Strojníckej fakulty STU uskutočnilo finále Strojníckej olympiády. A keďže sa naši žiaci zaujímajú o programovanie, modelovanie


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk