svk eng
Logo IES

Denné štúdium Cisco akadémia LCNA

LCNA

Local Cisco Networking Academy - LCNA

Lokálne Cisco sieťové akadémie (LCNA) sprostredkovávajú v rámci CNAP znalosti z oblasti vytvárania a udržiavania sietí pre malé a stredné podniky. Cieľom kurzov sieťového akademického programu NetAcad je príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku. V dôsledku novej priemyselnej certifikačnej skúšky, ktorej číslo je 200-120 CCNA (Cisco Certified Network Associate), bol zároveň uvedený nový študijný materiál (kurikulum) vo verzii 5.0.

Nové kurzy CCNAv5.0 sú nasledovné:
• Introduction to Networks (CCNA1)
• Routing and Switching Essentials (CCNA2)
• Scaling Networks (CCNA3)
• Connecting Networks (CCNA4)


Každý semester sa delí na moduly (lekcie) a moduly sa ďalej delia na kapitoly a podkapitoly. Študijné materiály sú študentom prezentované v elektronickej forme v anglickom jazyku. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. Na záver každého modulu je nutné zvládnuť elektronický test taktiež v angličtine. Rovnako v anglickom jazyku je i záverečný test. Po úspešnom absolvovaní testov ako aj praktického testu dostane absolvent Cisco certifikát o ukončení semestra. Ak študent úspešne absolvuje štyri semestre daného programu, môže sa uchádzať o certifikát CCNA v niektorej z certifikačných inštitúcií na Slovensku i vo svete a o štúdium CCNP na regionálnych akadémiách.

 


CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM a Adlerka

V roku 1999 do tohto programu vstúpilo i Slovensko. LCNA na našej škole bola založená 28. júna 2000. S vyučovaním v rámci kurzov sme začali 15. septembra 2000. Boli sme nápomocní v začleňovaní CNAP do vyučovacieho programu i pri tvorbe učebných osnov predmetu „sieťové technológie“ a od školského roka 2001/2002 prebieha štúdium CCNA. V decembri a januári sme budovali laboratórium LCNA a 30. januára sme ako prvá LCNA v republike toto laboratórium za účasti vtedajšieho šéfa NetAcad pre oblasť EMEA Boba Lewis, Koordinátora NetAcad v SR Ing. Františka Jakaba a sponzorov otvorili.