Odborná prax


V zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa každý žiak 1.,2.,3. a 4. ročníka povinne zúčastní praktického vyučovania formou odbornej praxe v trvaní 10 pracovných dní. Žiak sa riadi pravidlami odbornej praxe.

 

TERMÍNY VYKONANIA ODBORNEJ PRAXE v šk. roku 2020/2021

4. ročníky:   nekoná sa v súvilosti COVID-19

 

1., 2., 3. ročníky: upresníme vo februári 2021


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk