svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Študenti Odborná prax

Odborná prax

V zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. sa každý žiak 1.,2.,3. a 4. ročníka povinne zúčastní praktického vyučovania formou odbornej praxe v trvaní 10 pracovných dní. Žiak sa riadi pravidlami odbornej praxe.

 

TERMÍN VYKONANIA ODBORNEJ PRAXE

                                                                                      

4. ročník      23. 9. 2019 -4. 10. 2019   šk. rok 2019/2020