svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Študenti Organizácia šk. roka

Organizácia šk. roka

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október 2018 –
2. november 2018
5. november 2018
(pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 22. december 2018 –
7. január 2018
8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné 22. február 2019 (piatok) 25. február 2019  –
1. marec 2019
4. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríla 2019 (streda) 18. apríl 2019 –
23. apríl 2019

24. apríl 2019 (streda)

letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl 2019 – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)

 

 Organizácia časového rozvrhu vyučovania

 

Vyuč. hod. Čas Prestávka Skrátené vyuč. hod. 30´
0.  7:10/*-  7:55 5 min. 7:25 – 7:55
1.  8:00  -   8:45 5 min. 8:00 – 8:30
2.  8:50  -  9:35 10 min. 8:35 – 9:05
3.  9:45  - 10:30 20 min. 9:15 – 9:45
4.  10:50  - 11:35 10 min. 10:05 – 10:35
5.  11:45  - 12:30 10 min. 10:45 – 11:15
6.  12:40  - 13:25 5 min. 11:25 – 11:55
7.  13:30  - 14:15 5 min. 12:00 – 12:30
8.  14:20  - 15:05 5 min. 12:35 – 13:05
9.  15:10  - 15:55 5 min. 13:10 – 13:40
10.  16:00  - 16:45 15 min. 13:45 – 14:15
11.  17:00  - 17:45 5 min. 14:30 – 15:00
12.  17:50  - 18:35 5 min. 15:05 – 15:35
13.  18:40  - 19:25 ---- 15:40 – 16:10


/* 7.10 jednohodinovka; 7.15 dvojhodinovka; 7.20 trojhodinovka; 7.30 štvorhodinovka