svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Študenti Organizácia šk. roka

Organizácia šk. roka

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 29. október –
31. október 2017
2. november 2017
(štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 –
7. január 2018
8. január 2016 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné pre Bratislavský kraj 2. marec 2018 (piatok) 5. marec  –
9. marec 2018
12. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2016 (streda) 29. marec –
3. apríl 2018

4. apríl 2018 (streda)

letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)

 

 Organizácia časového rozvrhu vyučovania

 

Vyuč. hod. Čas Prestávka Skrátené vyuč. hod. 30´
0.  7:10/*-  7:55 5 min. 7:25 – 7:55
1.  8:00  -   8:45 5 min. 8:00 – 8:30
2.  8:50  -  9:35 10 min. 8:35 – 9:05
3.  9:45  - 10:30 20 min. 9:15 – 9:45
4.  10:50  - 11:35 10 min. 10:00 – 10:30
5.  11:45  - 12:30 10 min. 10:35 – 11:05
6.  12:40  - 13:25 5 min. 11:10 – 11:40
7.  13:30  - 14:15 5 min. 11:45 – 12:15
8.  14:20  - 15:05 5 min. 12:20 – 12:50
9.  15:10  - 15:55 5 min. 12:55 – 13:25
10.  16:00  - 16:45 15 min. 13:40 – 14:10
11.  17:00  - 17:45 5 min. 14:15 – 14:45
12.  17:50  - 18:35 5 min. 14:50 – 15:20
13.  18:40  - 19:25 ---- 15:25 – 15:55


/* 7.10 jednohodinovka; 7.15 dvojhodinovka; 7.20 trojhodinovka; 7.30 štvorhodinovka