Rada školy


Zloženie Rady školy od 01.10.2019

 

P.č. 

Titul, meno, priezvisko

Funkcia v RŠ

Delegovaný za 

E-mail 

1.

Mgr. Milena Gondová

predseda

ped.zamestnancov

m.gondova@adlerka.sk

2.

Ing. Jana Pašková

podpredseda

ped.zamestnancov

hrobonka@gmail.com

3.

Mgr. Jana Dulinová

člen

neped.zamestnancov

jana.dulinova@adlerka.sk

4.

Erik Hupka

člen

žiakov SPŠE

erik.hupka1@gmail.com

5.

Ing. Renáta Kvočková

člen

rodičov žiakov SPŠE

kvockova.renata@gmail.com

6.

doc. Ing. Martin Medvecký, CSc.

člen

rodičov žiakov SPŠE

martin.medvecky@stuba.sk

7.

Mgr. Lenka Kožuchová

člen

rodičov žiakov SPŠE

kozuchovalenka7@gmail.com

8.

Ing. Jana Dúbravková

člen

zriaďovateľa

jana.dubravkova@region-bsk.sk

9.

Ing. Juraj Káčer

člen

zriaďovateľa

juraj.kacer@gmail.com

10.

RNDr.Martin Zaťovič

člen

zriaďovateľa

martin.zatovic@gmail.com

11.

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

člen

zriaďovateľa

juraj.steklac@gmail.com

 

Štatút Rady školy platný od 27.06.2012

 

Zápisnice zo zasadnutí Rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 01.03.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.06.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 05.09.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 29.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 03.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 02.07.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 23.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 09.04.2014

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 13.05.2014 - voľby riaditeľa školy - neverejná

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 21.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.03.2015

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 10.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.10.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 09.03.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 15.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 19.07.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 30.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 14.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07.05.2019 - voľby riaditeľa školy - neverejná

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 13.06.2019

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 24.10.2019


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk