svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Škola Rada školy

Rada školy

Zloženie Rady školy od 01.07.2018

 

P.č. 

Titul, meno, priezvisko

Funkcia v RŠ

Delegovaný za 

E-mail 

1.

Ing. Jana Pašková

predseda

ped.zamestnancov

hrobonka@gmail.com

2.

Mgr. Milena Gondová

podpredseda

ped.zamestnancov

m.gondova@adlerka.sk

3.

Ing. Martin Butkovský

člen

neped.zamestnancov

m.butkovsky@adlerka.sk

4.

Matúš Pavlovič

člen

žiakov SPŠE

matus.pavlovic1@gmail.com

5.

Pavel Suchý

člen

rodičov žiakov SPŠE

suchypav@seznam.cz

6.

Ing. Ondrej Kis

člen

rodičov žiakov SPŠE

ondrej@okis.sk

7.

Mgr. Lenka Kožuchová

člen

rodičov žiakov SPŠE

kozuchovalenka7@gmail.com

8.

Ing. Jana Dúbravková

člen

zriaďovateľa

jana.dubravkova@region-bsk.sk

9.

Ing. Juraj Káčer

člen

zriaďovateľa

juraj.kacer@gmail.com

10.

RNDr.Martin Zaťovič

člen

zriaďovateľa

martin.zatovic@gmail.com

11.

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

člen

zriaďovateľa

juraj.steklac@gmail.com

 

Štatút Rady školy platný od 27.06.2012

 

Zápisnice zo zasadnutí Rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 01.03.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.06.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 05.09.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 29.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 03.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 02.07.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 23.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 09.04.2014

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 13.05.2014 - voľby riaditeľa školy - neverejná

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 21.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.03.2015

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 10.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.10.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 09.03.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 15.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 19.07.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 30.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 14.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2017