svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Škola

SPŠE ul. K. Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968 až 1976 bola umiestnená na Palisádach 44. V roku 1976 sme školu presťahovali do novej budovy 18 - triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, prispôsobenie budovy novým potrebám, dostavba dielní.