svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Uchádzači Študijné oblasti

Študijné oblasti

Spoločné pre všetky oblasti prípravy v odbore 2675M,N elektrotechnika:

  • počítačové systémy
  • informatické a telekomunikačné systémy
  • priemyselná informatikla
  • obrazová a zvuková technika

Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach prípravy nájdete v záložke Študijné oblasti.