Študijné oblasti


Spoločné pre všetky oblasti prípravy v odbore 2675M,N elektrotechnika:

  • počítačové systémy
  • priemyselná informatika
  • obrazová a zvuková technika
  • zabezpečovacia technika

Pre oblasť prípravy v odbore 2561M informačné a sieťové technológie:

  • IKT systémy a ich správa

Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach prípravy nájdete v záložke Študijné oblasti.

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk