Aktivity SPŠE


V priestoroch školy sa nachádza zvukové a obrazové štúdio. Tieto štúdiá slúžia na praktickú prípravu študentov odboru OBZ.

Zvukové  štúdio

Skladá sa z dvoch častí – réžia a nahrávacia miestnosť.

Nahrávacia miestnosť využíva akustické prvky ako napríklad špeciálny obklad stien alebo závesný strop. Tieto prvky vytvárajú výbornú akustiku v priestoroch štúdia.

V réžii sa nachádza technika na nahrávanie, spracovanie a úpravu zvukových stôp.  

Tieto priestory sa dajú využiť na vysielanie školského rádia, ale aj na nahrávanie a spracovanie zvukových stôp.

Video štúdio  

V štúdiu sa nachádza zelená plocha slúžiaca na kľúčovanie, ale aj postprodukčné pracovisko s výkonným PC s profesionálnym programom AVID slúžiacim na strih a spracovanie videa. 


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk