svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Uchádzači Vzdelávacie programy Učebný plán

Učebný plán

Zoznam platných učebných plánov od školského roku 2017/2018

Učebný plán 2013 od 01.09.2013

Učebný plán 2017 od 01.09.2017

Učebný plán 2019 od 01.09.2019