svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Zoznam profesorov


Skratka Titul Meno Priezvisko E-mail
Ad Ing. Daniel Adamko, PhD. daniel.adamko@adlerka.sk
Bv Ing. Anna Bakošová anna.bakosova@adlerka.sk
RNDr. Zuzana Bakošová zuzana.bakosova@adlerka.sk
Ba Mgr. Zuzana Bartošová zuzana.bartosova@adlerka.sk
Bn Ing. Asena Benetinová asena.benetinova@adlerka.sk
Br Ing. Miroslav Brandis miroslav.brandis@adlerka.sk
By Ing. Martin Butkovský martin.butkovsky@adlerka.sk
Cs Ing. Anna Csóková anna.csokova@adlerka.sk
Čr Ing. Katarína Čierna katarina.cierna@adlerka.sk
Da Mgr. Oľga Danielová olga.danielova@adlerka.sk
Do Ing. Andrej Doležal
Ďu Ing. Ružena Ďuržová ruzena.durzova@adlerka.sk
Fa Ing. Alena Faragulová, PhD. alena.faragulova@adlerka.sk
Go Mgr. Milena Gondová milena.gondova@adlerka.sk
Gr Mgr. Kristína Grᶏdzka kristina.gradzka@adlerka.sk
Ha Ing. Miroslav Hajach miroslav.hajach@adlerka.sk
Hj Bc. Adam Hajdúch adam.hajduch@stuba.sk
Hm Mgr. Michaela Homolová michaela.homolova@adlerka.sk
Ho Ing. Peter Horáček peter.horacek@adlerka.sk
Hv PaedDr. Martina Horváthová, PhD. martina.horvathova@adlerka.sk
Hs Mgr. Lubomíra Husárová lubomira.husarova@adlerka.sk
Iv Ing. Martina Ivančáková martina.ivancakova@adlerka.sk
Ja Ing. Marian Jáni marian.jani@adlerka.sk
Jr Ing. Marián Jurák marian.jurak@adlerka.sk
Ju Mgr. Lucia Jurčovičová lucia.jurcovicova@adlerka.sk
Js Mgr. Jana Justová jana.justova@adlerka.sk
Km Mgr. Miroslava Kažimírová miroslava.kazimirova@adlerka.sk
Ing. Gabriela Klačmanová gabriela.klacmanova@adlerka.sk
Ko Vladimír Kopp
Kt doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD. kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
Kz Ing. Iveta Kozakovičová iveta.kozakovicova@adlerka.sk
Kr Ing. Milan Krchňák milan.krchnak@adlerka.sk
Ka Ing. Jana Krchňáková jana.krchnakova@adlerka.sk
Mgr. Michael Krištof michael.kristof@adlerka.sk
Ku Ing. Ján Kubica jan.kubica@adlerka.sk
La Ing. Soňa Labajová sona.labajova@adlerka.sk
Lu Mgr. Oľga Ludvíková olga.ludvikova@adlerka.sk
Ma Ing. Michal Mančík michal.mancik@adlerka.sk
Mo Daniel Marko
Ing. Vladimír Mašek vladimir.masek@bsp.sk
On Rudolf Ondruš
Pj Mgr. Peter Pajerský
Ing. Jana Pašková jana.paskova@adlerka.sk
Sv Ing. Katarína Sekáčová katarina.sekacova@adlerka.sk
Sz Mgr. Patrícia Szviteková patricia.szvitekova@adlerka.sk
Ta Mgr. Filip Tallo filip.tallo@adlerka.sk
Tm Ing. Milan Tomášek milan.tomasek@adlerka.sk
To Mgr. Zuzana Tomšíková zuzana.tomsikova@adlerka.sk
Uh Ing. Viera Uherková viera.uherkova@adlerka.sk
Vn Ing. Eva Vicenová eva.vicenova@adlerka.sk
Vj Mgr. Ing. Alexandra Vojteková alexandra.vojtekova@adlerka.sk
Vo Mgr. Jana Volková jana.volkova@adlerka.sk
Vy Ing. Želmíra Vyskočilová zelmira.vyskocilova@adlerka.sk
We Mgr. Miriam Weissensteinerová miriam.weissensteinerova@adlerka.sk