Vedenie školy


Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
tel.: 02/64361041, 02/64366526, 02/64364863, 02/64287995
IČO: 17319161, DIČ: 2020919703 

e-mail: office@adlerka.sk

 


Vedenie školy


riaditeľ školy
     Ing. Daniel Adamko, PhD.

      tel.: 02/64364863
      e-mail: daniel.adamko@adlerka.sk

zástupca školy pre odborné predmety
     Ing. Katarína Sekáčová

      tel.: 02/64361041, 02/64366526 
      e-mail: katarina.sekacova@adlerka.sk

zástupca školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
     Ing. Mgr. Alexandra Vojteková

      tel.: 02/64361041, 02/64366526 
      e-mail: alexandra.vojtekova@adlerka.sk

zástupca školy pre praktické vyučovanie
      Ing. Marián Jáni

       tel.: 02/64361041, 02/64366526 
       e-mail: marian.jani@adlerka.sk


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk