svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Výsledky školy

Výsledky školy

Za obdobie existencie školy,  škola pripravila cca 8150 absolventov na budúce povolanie. Mnohí z nich zastávajú v súčasnosti významné funkcie či už vo vlastných firmách, v štátnej správe, na univerzitách  a výskumných pracoviskách.  Pri príprave študentov v oblasti sieťových technológií škola bola 3- krát vyhodnotená ako najlepšia  LCNA - Local CISCO Network Academy.

Študenti školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží najmä SOČ, Zenit, Eucontest, Mladý tvorca, Klokan, Matematickej olympiády, Olympiády z anglického jazyka. Naši študenti sa na celoslovenských kolách týchto súťaží umiestňujú pravidelne na  1.-3. mieste.

Umiestnenia našich študentov v šk. roku 2013/2014 a v šk. roku 2014/2015:


1.miesto v celoštátnom kole SOČ

získal Adam Hajdúch s prácou „Prenos hudby prostredníctvom WIFI“

 2.miesto v súťaži ZSE

získal Peter Petrík „Inteligentý panel“

3.miesto v celoštátnom kole SOČ

získali Martin Mihalovič a Michal Vozár „Informačný panel“