Zvonenie


 Organizácia časového rozvrhu vyučovania

 

Vyuč. hod. Čas Prestávka Skrátené vyuč. hod. 30´
0.  7:10/*-  7:55 5 min. 7:25 – 7:55
1.  8:00  -   8:45 5 min. 8:00 – 8:30
2.  8:50  -  9:35 10 min. 8:35 – 9:05
3.  9:45  - 10:30 20 min. 9:15 – 9:45
4.  10:50  - 11:35 10 min. 10:05 – 10:35
5.  11:45  - 12:30 10 min. 10:45 – 11:15
6.  12:40  - 13:25 5 min. 11:25 – 11:55
7.  13:30  - 14:15 5 min. 12:00 – 12:30
8.  14:20  - 15:05 5 min. 12:35 – 13:05
9.  15:10  - 15:55 5 min. 13:10 – 13:40
10.  16:00  - 16:45 15 min. 13:45 – 14:15
11.  17:00  - 17:45 5 min. 14:30 – 15:00
12.  17:50  - 18:35 5 min. 15:05 – 15:35
13.  18:40  - 19:25 ---- 15:40 – 16:10


/* 7.10 jednohodinovka; 7.15 dvojhodinovka; 7.20 trojhodinovka; 7.30 štvorhodinovka


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk