Ing. Mgr. Alexandra Vojteková

zástupkyňa riaditeľa školy