Bilingválne technické lýceum

Na čo je zameraný študijný odbor?

 • teóriu a prax v oblasti elektrotechniky a informatiky
 • ďalšie technické predmety: strojníctvo, telekomunikácie, sieťové technológie
 • grafické systémy, racionalizácia spotreby energie, ekonomika
 • vyučovanie v anglickom jazyku a výučbu druhého cudzieho jazyka (nemecký)
 • matematiku v rozsahu požiadaviek vysokoškolského štúdia

Čo sa naučím?

 • ovládať programovací jazyk
 • programovať mobilné aplikácie
 • vytvárať webové stránky
 • poznať elektrotechnické prvky, súčiastky, prístroje a zariadenia
 • ovládať základy elektrotechnických meraní
 • poznať racionalizačné trendy v spotrebe energie
 • ovládať 3D grafický softvér, editor elektrických schém
 • prakticky využívať telekomunikačné systémy
 • ovládať finančnú analýzu a riadenie podniku

Čo zo mňa môže byť?

 • odborník v technicko-informačnom odvetví v bilingválnom prostredí
 • samostatný pracovník technicko-ekonomických činností v moderných elektrotechnických prevádzkach
 • kvalifikovaný pracovník v oblasti priemyselnej informatiky
 • technický pracovník adaptovaný na éru priemyslu 4.0
 • podnikateľ v technickom odvetví

Ako prebieha štúdium?

 • 1. ročník: dominuje anglický jazyk a predmety všeobecnovzdelávacieho zamerania
 • 2. – 5. ročník: odborná profilácia absolventa

Ak sa chceš dozvedieť viac, klikni na BTL

FAQ