road2FEI

road2FEI – robotická súťaž pre žiakov stredných a základných škôl

Tento rok budú našu školu reprezentovať dva tímy:

A-Bots

Členovia tímu:

Radoslav Marčiš software
Patrik Vavruš hardware
Bianka Nochtová správa stránok
Jakub Rzyman 3D dizajn
Daniel Viskup návrh PCB

Kontaktný e-mail: marcis.radoslav@gmail.com

https://www.instagram.com/r2f.abots/

https://www.facebook.com/spsekadlera

 

Astron

Členovia tímu:

Erik Burák kapitán tímu, technik
Matúš Magyar hlavný programátor v MATLABe
Martin Král hlavný programátor v jazyku C
Marco Krčmár propagácia tímu
Martin Halák elektrotechnik, manažér

Kontaktný e-mail: erikburak@gmail.com

https://www.instagram.com/r2f.astron/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088870591492

https://astronadlerka.wixsite.com/astron

https://www.youtube.com/@astron01