Zvonenie

 

Vyuč. hod. Čas Prestávka Skrátené vyuč. hod. 30´
0. 7:10/*-  7:55 5 min. 7:25 – 7:55
1. 8:00  –   8:45 5 min. 8:00 – 8:30
2. 8:50  –  9:35 10 min. 8:35 – 9:05
3. 9:45  – 10:30 20 min. 9:15 – 9:45
4. 10:50  – 11:35 10 min. 10:05 – 10:35
5. 11:45  – 12:30 10 min. 10:45 – 11:15
6. 12:40  – 13:25 5 min. 11:25 – 11:55
7. 13:30  – 14:15 5 min. 12:00 – 12:30
8. 14:20  – 15:05 5 min. 12:35 – 13:05
9. 15:10  – 15:55 5 min. 13:10 – 13:40
10. 16:00  – 16:45 15 min. 13:45 – 14:15
11. 17:00  – 17:45 5 min. 14:30 – 15:00
12. 17:50  – 18:35 5 min. 15:05 – 15:35
13. 18:40  – 19:25 —- 15:40 – 16:10

/* 7.10 jednohodinovka; 7.15 dvojhodinovka; 7.20 trojhodinovka; 7.30 štvorhodinovka