Multimediálny tím

ČO ROBÍ MULTIMEDIÁLNY TÍM?

  • filmuje, fotografuje a informuje o školských akciách, dianí na škole
  • propaguje školu videami, fotkami a správami
  • vytvára a realizuje rozhlasové okienka
  • zabezpečuje zvukovú a kamerovú techniku na podujatiach v škole
  • robí tvorivú, zmysluplnú a zodpovednú činnosť kreatívno-technického zamerania

Zakladajúci členovia tímu

Marco Krčmár Oliver Šíra Juraj Dubay Adam Jakeš
Richard Prochádzka Jakub Rýger Michael Valla Viktor Vošček

Aktuálni členovia tímu

Dallon Stefan Durisek (II.B), Michal Gura (II.B), Terézia Satková (III.A), Filip Eliašik (III.D), Martin Rajecký (III.D), Marco Krčmár (IV.A), Oliver Šíra (IV.A)

hlavný koordinátor: Mgr. Jana Dulinová

jazykový koordinátor: Mgr. Veronika Gereková

technický koordinátor: Bc. Matúš Pavlovič