Multimediálny tím

Baví ťa písať správy, tvoriť scenáre? Natáčaš videá, filmuješ akcie? Fotografuješ a máš cit pre detaily?

Máš rečnícke a komunikačné schopnosti, čistú výslovnosť a príjemný hlas?

Máš dobré obrazové vnímanie, vieš upraviť videá? Máš cit pre kompozíciu a farebné ladenie, ovládaš grafické programy?

Máš hudobný sluch, tvoríš alebo upravuješ zvuk?

Ak si aspoň na jednu otázku odpovedal/a ÁNO, si pre prácu v multimediálnom tíme ako stvorený/á.

 

Zakladajúci členovia multimediálneho tímu

Marco Krčmár Oliver Šíra Juraj Dubay Adam Jakeš
Richard Prochádzka Jakub Rýger Michael Valla Viktor Vošček

Aktuálni členovia multimediálneho tímu

Dallon Stefan Durisek (I.B), Michal Gura (I.B), Terézia Satková (II.A), Filip Eliašik (II.D), Martin Rajecký (II.D), Marco Krčmár (III.A), Oliver Šíra (III.A)

hlavný koordinátor: Mgr. Jana Dulinová

jazykový koordinátor: Mgr. Veronika Gereková

technický koordinátor: Matúš Pavlovič