SOČ

 
45. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
Informácie

Dobrý deň, milí súťažiaci a metodici SOČ,

tento školský rok sa krajská prehliadka SOČ uskutoční 29. marca 2023 (slávnostné vyhodnotenie 30. marca 2023) na SPŠE, Karola Adlera 5 v Bratislave. 

Práce postupujúce zo školskej do krajskej prehliadky SOČ je potrebné nahrať do elektronického systému do xx.xx 2023.

Prosíme metodikov školskej prehliadky SOČ, aby si nahratie prác do databázy krajskej prehliadky SOČ overili poslaním zoznamu nahratých prác na e-mail katarina.sekacova@adlerka.sk.

Prosíme súťažiacich, aby si na krajskú prehliadku SOČ pripravili 5-minútovú prezentáciu o svojej práci.

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutoční
26. – 28. apríla 2023
na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej
Kostolná 3, 900 01 Modra

Upozornenie:
Na súťaž SOČ sa žiak prihlasuje len elektronickou prihláškou, ku ktorej je prístup cez stránku https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/ → Elektronické prihlásenie do súťaže SOČ. Do elektronickej prihlášky sa vkladá aj práca. Do práce sa po odoslaní už nedá zasahovať.

Ako metodici musíte následne všetky elektronické prihlášky (prác, ktoré postúpili do KP) z Vašej školy ešte potvrdiť, a to tak, že každú prihlášku otvoríte a potvrdíte jej postup do Krajskej prehliadky. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože až vtedy sa elektronická prihláška s prácou dostane k nám do databázy Krajskej prehliadky. V prípade, že ako metodik SOČ ešte nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte ma.

Všetky informácie o súťaži SOČ nájdete v metodickej príručke SOČ, ku ktorej sa dostanete pomocou linku

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

alebo

https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf

 

Krajská koordinátorka pre Bratislavský kraj: 

Ing. Katarína Sekáčová
SPŠ elektrotechnická, Ul. K. Adlera 5, 841 02 Bratislava
e-mail: katarina.sekacova@adlerka.sk
tel. č.: 0903 722 117