SOČ

 
45. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
Informácie

Vážení metodici SOČ,

posielam Vám dôležité informácie o 46. ročníku Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetky informácie o súťaži SOČ nájdete v metodickej príručke SOČ, ku ktorej sa dostanete pomocou linku

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

alebo

https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf

 

Termíny prehliadok SOČ
46. ročník

 

Školské prehliadky je potrebné uskutočniť do 26. februára 2024.

Práce, postupujúce zo školskej do krajskej prehliadky, je nutné nahrať do elektronického systému najneskôr 26. februára 2024.

 

Odovzdávanie prác do krajskej prehliadky SOČ sa uskutoční 28. februára 2024 v čase 13:00-14:00 h

na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej

Ul. Karola Adlera 5, Bratislava

Je potrebné priniesť 1x vytlačenú a zviazanú prácu.

Všetky dôležité informácie ohľadom krajskej prehliadky SOČ sa dozviete pri odovzdávaní dokumentácie.

 

Krajská prehliadka SOČ sa uskutoční 26. marca 2024

na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej

Ul. Karola Adlera 5, Bratislava

 

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutoční 24. – 26. apríla 2024

na Strednej odbornej škole veterinárnej

Drážovská 14, Nitra

 

Upozornenie

ŠIOV aktuálne testuje nový systém elektronického prihlasovania prác do SOČ. O postupe ako i o prípadnom termíne stretnutia metodikov Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Vybavuje:

Ing. Katarína Sekáčová
predsedníčka krajskej komisie SOČ

SPŠ elektrotechnická, Ul. K. Adlera 5, 841 02 Bratislava
e-mail: katarina.sekacova@adlerka.sk
tel. č.: 0903 722 117