CISCO

CISCO NETWORK ACADEMY

 Všeobecne:

 • oblasť štúdia: počítačové siete a sieťové technológie
 • predmet je zaradený v kategórii voliteľných predmetov pod názvom Sieťové technológie
 • zápis: prihláška sa podáva koncom druhého ročníka
 • prihlásení študenti robia vstupný test, ktorý obsahuje otázky zo všeobecných základov sietí, elektroniky a číselných sústav
 • študenti sú prijímaní na základe dosiahnutých bodov v teste, pri rovnosti bodov rozhoduje prospech študenta
 • študent, ktorý opakuje druhý ročník, nebude na tento voliteľný predmet prijatý
 • ak má študent v treťom ročníku zvolený predmet Sieťové technológie, musí v ňom pokračovať aj vo štvrtom

Konkrétne:

 • štúdium trvá 3 roky = 3 semestre
 • študijné materiály sú v anglickom jazyku, ale výučba prebieha v slovenčine
 • súčasťou predmetu sú praktické cvičenia v laboratóriu CISCO
 • v každom semestri sú priebežné testy, teoretický a praktický test: Final Exam a Skills Exam
 • po úspešnom absolvovaní záverečných testov obdrží študent certifikát: Certificate of Course Completion
 • štúdium je spoplatnené = 300EUR/3 semestre