CISCO

CISCO NETWORK ACADEMY

 Všeobecne:

  • oblasť štúdia: počítačové siete a sieťové technológie
  • predmet je zaradený ako povinný pre odbor 2561M, 3918M03 a 2675M – oblasť prípravy Počítačové systémy

 

Konkrétne:

  • štúdium trvá 3 roky = 3 semestre
  • študijné materiály sú v anglickom jazyku, ale výučba prebieha v slovenčine okrem odboru 3918M03
  • súčasťou predmetu sú praktické cvičenia v laboratóriu CISCO
  • v každom semestri sú priebežné testy, teoretický a praktický test: Final Exam a Skills Exam
  • po úspešnom absolvovaní záverečných testov obdrží študent certifikát: Certificate of Course Completion
  • štúdium je spoplatnené = 300EUR/3 semestre